»Strona główna
Witamy na stronie Zboru KECh w Międzyzdrojach!
Drogi Internauto
sobota, 18 listopada 2017 00:00

 

Witamy Cię serdecznie na stronie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

 

Przygotowaliśmy tę stronę specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz tu informacje o naszym kościele, o tym kim jesteśmy i w co wierzymy. Dowiesz się również o terminach nabożeństw i spotkań oraz o aktualnych wydarzeniach.

Jednak przede wszystkim mamy nadzieję, że dowiesz się o tym (jeśli jeszcze tego nie wiesz), że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, abyś mógł żyć wiecznie!

Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz modlitwy - napisz do nas - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

 

 

Bieżące wydarzenia  /poprzednie lata w zakładce,,Archiwum''/

 

 

 

31.10.2017

 

W tym roku przypada okrągła rocznica 500 lecia Reformacji gdzie najważniejszymi punktami są:

Tylko Pismo

Tylko wiara

Tylko łaska

Tylko Chrystus

Tylko Bogu chwała


 

 

31.10.2017

 

Zac Poonen- Oznaka prawdziwej duchowości

 

https://www.youtube.com/watch?v=543RNFn6R8Q

 

 

01.10.2017

 

,,.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj."[Ew.Mat:6,11],modlitwa którą wszyscy Chrześcijanie znają.Jest to wołanie,jest to prośba,ale w dniu dzisiejszym jest to dziękczynienie:

Wdzięczni za dary chleba powszedniego, w Święto Dziękczynienia za plony ziemi, nie tylko wyznajemy za Psalmistą: „Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” [Ps 145,15],lecz z serca dziękujemy za wysłuchanie modlitw i chwalimy Boga za dary, które z Jego hojnej ręki obficie otrzymujemy. Dziękujemy za każdą okruszynę chleba,ale także za możliwość nauki, za pracę rolnika.Dziękowaliśmy naszemu Bogu za jego błogosławieństwa bez którego żadne nasienie nie wydałoby plonu.Dziękowaliśmy za codzienny chleb jakim jest Słowo Boże  które nas umacnia i daje duchowe zdrowie oraz za chleb powszedni w naszych domach

 

17.09.2017

 

Dzisiejsze nabożeństwo przygotował i prowadził zbór  KECh z Nowego Tomyśla,kazanie główne wygłosił br.Piotr Dymkowski którego możesz wysłuchać w zakładce ,,kazania".Dziękujemy naszemu Bogu za dobry czas wspólnej społeczności przy jego Słowie

 

03.09.2017

 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, jako zbór modliliśmy się o nasze dzieci,młodzież,dziękując Bogu za wakacje,obozy,misje.Prosiliśmy jednoczesnie o Jego błogosławieństwo oraz mądrość w  nauczaniu

 

27.08.2017

 

Cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień
od chwili tej jest ze mną Bóg
prowadzi mnie w wieczności próg
cudny dzień, dziwny dzień
gdy moich win zaginął cień..

Dzisiaj przeżywaliśmy wyjątkowy w swej istocie taki szczególny dzień,dzień który był ukoronowaniem tego co się stało w tych młodych sercach.Wierni Słowu Bożemu które mówi,że,,.”Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16.16) dopełnili w posłuszeństwie wiary kolejny krok jakim jest chrzest.Zebranych przywitał pastor Marek Małolepszy który później udzielił chrztu,nad wodą Słowo wygłosił br.Grzegorz Seniw nawiazując o doniosłości oddania swego życia Jezusowi Chrystusowi natomiast w zborze kazanie wygłosił br.Władysław Skiba kierownik placówki w Mechowie oraz pastor zboru.Oprawę muzyczną jak zwykle zapewniła młodzież Sara,Ania oraz Beniamin.Nasze siostry przygotowały smaczny posiłek.Za wszystko dziękujemu naszemu Bogu który jest :.,,Cudownym Doradcą,Bogiem Mocnym,Ojcem Odwiecznym,Księciem Pokoju."(Iz.9,5)

 

https://youtu.be/kmbiYxkm5FE

 

 

 

16.08.2017

 

Zapraszamy na Chrzest Wiary w dniu 27.08./niedziela/ godz.10:00 uroczystość chrztu odbędzie się w Wisełce- wyjazd z przed budynku kościoła o godz.9:30

 

Czym jest chrzest wiary

Chrzest należy do początków nauki w chrześcijańskim życiu. Jest on po nawróceniu się do Boga i uwierzeniu w odkupieńczą ofiarę Jezusa na Golgocie, w pewnym sensie drugim krokiem chrześcijanina na drodze zbawienia.

W Bożym Słowie przykłady wskazują, że ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, dawali się chrzcić zaraz na początku swojego życia wiary. Nawet Pan Jezus kazał ochrzcić się Janowi Chrzcicielowi na początku swojej ziemskiej misji.

Wg Ew. Marka (16,16) Jezus powiedział krótko przed swoim wniebowstąpieniem: „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony”. Z tych słów Jezusa wynika jednoznacznie, że przystępujący do chrztu musi przed chrztem najpierw uwierzyć, słuchając zwiastowanego Słowa Bożego (Rz 10,17). Jako, że niemowlętom nie głosi się kazań, zrozumiałe jest, że Pan miał na uwadze ludzi, którzy w swoim umyśle są w stanie przyjąć Boże Słowo.
Na podstawie wielu fragmentów Pisma Świętego widzimy, że przed chrztem zawsze udzielano nauki. Na przykład w dniu Zielonych Świąt Piotr nauczał zgromadzony w Jerozolimie tłum (Dz 2,38). Saul, względnie Paweł, zanim został ochrzczony, otrzymał od Ananiasza pouczenie (Dz 9,17). Setnik Korneliusz słuchał wraz ze swoim domem nauczania przekazanego przez Piotra (Dz 10,47). Filip nauczał ministra skarbu (Dz 8,35-36). Uczniowie w Efezie zostali przed chrztem uświadomieni (Dz 19,4-5).
Tak więc warunkiem udzielenia chrztu jest gruntowne poznanie nauki Słowa Bożego oraz wynikająca stąd wiara. Jest rzeczą oczywistą, że człowiek dzięki przyjęciu Słowa Bożego uświadamia sobie własne grzechy, wyznaje je i otrzymuje przebaczenie.

 

 

09.08.2017

 

Zapraszamy na spotkania ze Slowem Bożym którego wykładowcą będzie ew.Henryk Dedo w dniach od 09.08  do 20 .08 - w środy godz.18:00 oraz niedzielę godz.10:00

 

 

 

 

16.07.2017

 

 

UWAGA !

Od dnia 6 sierpnia br. nabożeństwa niedzielne będą odbywały się

o godz. 10:00

 

 

 

09.07.2017

 

Placówka Mechowo

Nasi bracia i siostry na dzisiejszym nabożeństwie które prowadził br.Władysław rozważali o pokoju fragmentem z I listu do Tes 5,3 oraz Ew.Jana 14,27.Pokoju który nie może dać świat mimo jego zapewnień.Jednak prawda codziennego życia pokazuje zupełnie coś odmiennego są wojny,trwoga,niepokój i lęk.Jedynie w Bogu jest pokój bo jedynie Bóg może go udzielić ,,Pokój zostawiam wam,mój pokój daje wam;nie jak świat daje,Ja wam daję.Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." [Ew.Jana 14,27]

 

 

 

02.07.2017

 

,,Bóg chce,aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy." [I Tym 2,4]  dlatego ,,Ratuj wydanych na śmierć,a tych,których się wiedzie na zatracenie,zatrzymaj"[Przyp.Salom.24,11]

Ewangelizacja miała wiele twarzy,twarzy ludzi bez nadziei,zagubionych w tym świecie bez Boga, ludzi którzy mieli możliwość słuchania prawdy o Jezusie Chrystusie.Przez indywidualne rozmowy i modlitwy,dramy na promenadzie,rozdawanie traktatów i wiadomości w postaci listów.Poczęstunek kawą i herbatą,rozdawanie Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej i wiele innych form przekazu Dobrej Nowiny.Na nabożeństwie Filip i Kornelia z Generacji Plus opowiedzieli czym jest Misja oraz dlaczego w niej uczestniczą zachęcając zebranych do takiej formy zwiastowania/więcej zdjęć w zakładce ,,Młodzież"

 

 

 

 

 

27.06.2017

 

 

Oto troje Chrześcijan - Jacek i Dorota Jasiemieccy oraz Teresa Marchwicka złożyli świadectwo o tym jak Bóg wyrwał ich z organizacji ŚJ.Wszystko zaczęło się od samodzielnego czytania Słowa Bożego gdzie Pan Bóg oświecił ich serca ,że jedynie zbawienie jest w Jezusie Chrystusie [Rzym.10,9]Mimo odrzucenia przez najbliższych cieszą się z tego,że są dziećmi Bożymi.Kórych Bóg wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego [Kol.1,13].Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa na nowej drodze ze swym Zbawicielem Jezusem Chrystusem

 

 

Ewangelizacja w toku wkrótce więcej informacji na stronie zboru oraz facebooku

 

Admin

 

 

 

11.06.2017

 

 

Zakończenie roku szkolnego 18 czerwca 2017 godz.11.00

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo, podczas którego podziękujemy za rok szkolny 2016/2017

 

 

07.06.2017

 

W dniach od 25.06 do 02.07 2017 ewangelizacja uliczna na terenie miasta Międzyzdroje,osoby chcące wziąć udział proszone są o zgłoszenie do br.Samuela

 

 

 

 

 

07.05.2017

 

Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem

 

,,..Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam,kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni,lecz w inny sposób się tam dostaje,ten jest złodziejem i zbójcą.Kto zaś wchodzi przez drzwi,jest pasterzem owiec.Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu,i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je.Gdy wszystkie swoje wypuści,idzie przed nimi,owce zaś idą za nim,gdyż znają głos jego.Za obcym natomiast nie pójdą,lecz uciekną od niego,ponieważ nie znają głosu obcych.."(Ew.Jana 10:1-5)

,,.Ja jestem drzwiami;jeśli kto przeze mnie wejdzie,zbawiony będzie,i wyjdzie,i pastwisko znajdzie.Złodziej przychodzi tylko po to,by kraść,zarzynać i wytracać.Ja przyszedłem,aby miały życie i obfitowały."(Ew.Jana 10:9-11)

Kto jest twoim pasterzem?

Admin

03.05.2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania cudowna Boża łaska https://www.youtube.com/watch?v=mV_FYRIg5oA

 

Cudowna Boża łaska –wspaniały Boży dar spływający na zgubionego grzesznika odnawia umysł,serce.To jest niesamowita przemiana, otwiera oczy na cudowną przyrodę, uszy na śpiew ptaków, na jego głos i otwiera drogę do nowego życia.Do życia nieograniczonego z Bogiem do społeczności z Nim, który nas powołał do bycia ze sobą o każdej porze dnia i nocy.Nie ma już ,,audiencji” ale nieograniczona społeczność z Tym, który powołał nas dla swej chwały,chwały której nie odda nikomu.Bo jeden jest tylko Bóg w Jezusie Chrystusie a nie ma innego !.Jakże nie być Mu wdzięcznym za taki Dar łaski,jak nie uwielbić swego Boga za cud nowego życia za Dar wiary w ofiarę doskonałą jaką Jezus poniósł na krzyżu.(..) Obudź się który śpisz,I powstań z martwych,A zajaśnieje ci Chrystus ( Ef:5,14 )

 

Admin

 

10.04.2017

 

Wielkanoc 2017

 

Byliśmy umarli na skutek grzechu

-tak apostoł Paweł ( w liście do Efezjan 2,5 ) opisuje sytuacje człowieka bez Chrystusa

Oto dlaczego Syn Boży zechciał przyjać ludzką naturę,wyzwalają ją z niewoli grzechu i śmierci

Człowiek codziennie doświadcza tej niewoli,odczuwając,że jej najgłębsze korzenie tkwią w jego własnym sercu ( Ew.Marka 7,21-23 )

Na ciemnym tle grzechu i ludzkiej niezdolności do wyzwolenia się o własnych siłach jaśnieje pełnym blaskiem zbawcze dzieło Boga dokonane przez Jezusa Chrystusa:Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi,aby wyzwolić człowieka z niewoli zła

Jezus Chrystus umierając na krzyżu pokonał grzech,śmierć i piekło.Zmartwychwstał i żyje!-zapowiadając:,, (...) A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" Ew.Mateusza 28,20

Drodzy bracia i siostry życzymy Wam błogosławionych Świąt Wielkanocnych,świąt radosnych-ponieważ Bóg nie umarł ale Żyje! Żyje w Tobie i we mnie i będzie żył w każdym kto tego pragnie  Ew.Jana 7,37-38

,,(...) Jam jest zmartwychwstanie i żywot;kto we mnie wierzy,choćby i umarł, żyć będzie" Ew.Jana 11,25


Admin

 

 

02.04.2017

 


 

W najbliższą niedzielę dnia 09.04.2017 o godz.11.00 usługującym Bożym Słowem będzie Pastor II Zboru K.E.Ch w Szczecinie Mariusz Socha

Zapraszamy

 

 

26.03.2017

 

 

Dzisiejsze nabożeństwo prowadziła młodzież, jako usługujący Słowem byli Samuel oraz Beniamin które możesz wysłuchać w zakładce ,,Kazania"

 

 

24.03.2017

 

 

http://www.miedzyzdroje.kech.pl/images/stories/aoba.gif

W  wieku 91 lat odeszła do Pana nasza siostra w Chrystusie Zofia Wiśniewska.Urodzona w Hucie Głogowskiej 02 grudnia 1926 r W naszych sercach siostra Zosia pozostanie zawsze uśmiechnietą i pogodną osobą oddaną swojemu Panu

Pożegnanie w dniu 25.03.2017/sobota/ o godz.13:00 w Legnicy Ulesie

 

 

27.02.2017

 

Zakończył się czas zimowych ferii których tematem byli ,,bohaterowie wiary "min. Abraham,Gedeon,Dawid.Na zakończenie miłą niespodziankę zrobiła nam młodzież ze Świnoujścia i Łobza odwiedzając nas.Był to fajny błogosławiony czas, oparty na wzajemnych relacjach-grach,zabawach,dyskusjach,słuchania Słowa.Siostry przygotowywały smaczne posiłki,piekły smakowite ciasta:) Dziękujemy naszemu Bogu bo warto z Nim być..po prostu z Jezusem żyć

 

 

 

12.02.2017

 

Zapraszamy na Ferie zimowe 2017

Jak co roku organizowane w naszym zborze- w programie min gry,zabawy i nie tylko...

Całodobowe od dnia 23.02.godz.17:00/środa/

 

04.01.2017

 

 

Nowy  rok 2017 rozpoczniemy Tygodniem Modlitwy. W dniach 08-15 stycznia br. będziemy modlić się wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie w kraju i całej Europie.

Niedziele o godz.11:00 pozostałe dni tygodnia godz.18:00

 

Modlitwa jest miejscem przedstawiania problemów codziennego życia Bogu
"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie"
(Filip. 4,6-7)

,,Albowiem jeden jest Bóg,jeden też pośrednik między Bogiem a ludżmi,człowiek Chrystus Jezus" (I Tym.2,5)

 

 

01.01.2017

 

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie,skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa (Fil.3,20)

 

Rozpoczynamy Nowy 2017 rok,jak zwykle na początku roku często zadajemy sobie pytanie-co nam przyniesie?,czego oczekujemy?.Dla nas Chrześcijan najważniejszym wydarzeniem czasów ostatecznych w których obecnie żyjemy, jest niewątpliwie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa,który zapowiedział: Przyjdę znowu i wezmę was do siebie (Ew.Jana 14;1-3) Będzie to przyjście Pana ku zbawieniu tym,którzy go oczekują (Hbr.9,28)

 

 

 


Nabożeństwa

  • Niedziela godz. 10.00
  • Środa godz. 18.00
  • studium biblijne
  • Placówka Mechowo
  • Niedziela godz.10.00
  • Środa godz.18.00
  • studium biblijne
  • Spotkania młodzieżowe
  • Sobota godz.17.30
  • sobotnio/niedzielne wg ustaleń o godz.17.30

Werset tygodnia

,,Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi,serdeczni,odpuszczając sobie wzajemnie,jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie."

Efezjan 4,32

Kontakt

KECh - Zbór w Międzyzdrojach 
ul. Emilii Plater 30a
72-500 Międzyzdroje
tel.: (91) 328 13 84
tel. kom.: 609 737 468
e-mail: miedzyzdroje@kech.pl

Ośrodek Rekolekcyjny-rezerwacja
tel.kom.696 057 483
tel.kom.696 057 236

Szukaj

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj9
mod_vvisit_counterWczoraj42
mod_vvisit_counterTen tydzień9
mod_vvisit_counterTen miesiąc595
mod_vvisit_counterWszystkich607661

Aktualnie: gości 1 połączonych
 , 
Od: 2012-03-04 17:34
Visitors Counter
Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do polityki cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies. [Zamknij]